Grad Zadar je zbog svoje geografske pozicije, umjerene klime i ljepote priobalnog područja povijesno smatran jednim od dragulja Jadranskoga mora (kroz povijest se spominju imena Jadera i Zara). Zadar je i danas iznimno važan jer je jedno od najpoželjnijih turističkih odredišta na našoj obali. Upravo se zbog toga Zadar ubraja u globalnu kategoriju gradova kod kojih je jedna od posljedica masovnog turizma povećani ekološki stres na kvalitetu mora. Stoga je praćenje kvalitete mora preduvjet kako bi se osigurala ravnoteža između zdravog okoliša i turistički privlačne ponude. Zadar se danas ističe kao primjer dobre prakse zahvaljujući kontinuiranoj kontroli kvalitete svoga mora. 

Jačanje infrastrukture za pročišćavanje voda, pametno usmjeravanje otpadnih voda u duboka područja Zadarskog kanala i postavljanje tranzitnih točaka na rubna područja Grada rezultiralo je samočišćenjem priobalnog mora. Time su zadovoljeni najviši kriteriji javnog zdravstva na svim kupališnim mjestima na području Grada unatoč visokom stupnju urbanizacije.

SeaCras je pomoću satelitskih podataka proveo daljinsko istraživanje u vrhuncu turističke sezone u uvjetima najveće razine antropogenog stresa. Primjenom naših modela za analizu satelitskih podataka, kvaliteta mora je praćena kroz ljetne mjesece 2019. godine. Rezultati daljinskog istraživanja su u skladu s javno dostupnim podacima objavljenima na stranicama relevantnih agencija (Zavod za Javno Zdravstvo, Hrvatske Vode) što znači da je kvaliteta mora uzorkovanog na referentnim postajama zaista izvrsna. Osim usporedbe s referentnim postajama, naša analiza omogućila je i uvid u područje cijele obale Grada Zadra i Zadarskog kanala. Rezultati za četiri odabrana datuma tijekom mjeseca srpnja i kolovoza vidljivi su na niže prikazanoj slici.

Klorofil a je samo jedan od parametara koji direktno ukazuju na kakvoću mora, s obzirom da je povezan s koncentracijom fitoplanktona. Povećana koncentracija fitoplanktona ukazuje na moguće lokalno zagađenje mora. Ono što se dodatno ističe je da priobalno područje Zadra ima nisku razinu klorofila a, što upućuje na izvrsnu kvalitetu mora. Daljinsko istraživanje pomoću satelitskih podataka dodatno nadopunjuje tradicionalnu in situ analizu uzorkovanjem, ima mogućnost češćih analiza te daje cjelovitu sliku za odabrano područje, a ne samo na referentnim postajama na kojima se vrši uzorkovanje.

SeaCras pomoću visoko kvalitetnih satelitskih podataka potvrđuje da je Grad Zadar uistinu jedan od rijetkih Mediteranskih gradova s visokom kvalitetom mora u priobalnom području. Primjer Zadra pokazuje dobru spregu ekološke i ekonomske održivosti, međutim potrebno je puno posla kako bi se osiguralo usklađivanje s ovim načelima na ostalim priobalnim područjima Republike Hrvatske.