SeaCras je kao sudionik Interreg Italija-Hrvatska InnovaMare projekta pozvan da održi prezentaciju na konferenciji „Inovativna rješenja za održivost Jadranskog mora“. Prezentaciju ćemo održati 27.04.2021. u terminu od 15:45-16:30 u sklopu okruglog stola: „Dobra praksa i najnovija tehnološka rješenja u morskom sektoru“. Konferencija će se održati u hibridnom stilu, tj. jedan dio prezentacija će se održati u Zadru, dok će se drugi dio prezentacija održati online. Interreg Italija-Hrvatska InnovaMare je iznimno vrijedan projekt u trajanju od 01.07.2020.-31.12.2022. i ukupnim budžetom od 5.555.755,45 €. Neki od glavnih ciljeva projekta su: pokretanje i jačanje transnacionalne suradnje između znanstvenog i privatnog sektora s naglaskom snažnog uključivanja malih i srednjih tvrtki, te bolji tehnološki transfer inovativne mreže za podvodnu robotiku i senzore. Više detalja o konferenciji i mogućnosti sudjelovanja možete pronaći na sljedećem linku:

https://www.italy-croatia.eu/web/innovamare/-/project-innovamare-and-sushi-drop-roundtable/conference